สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายถวิล สายคำวงษ์

ประธานสภา

นายเตือน สืบศรี

รองประธานสภา

นางสุนาพร ศรีสันธา

ปลัด/เลขานุการสภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวอุไรวัลย์ วรรณศุกร์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายสุรชัย อ่างคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายสมพาน ประเสริฐ

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นางสมศรี ศรีใหม

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายเตือน สืบศรี

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายถวิล สายคำวงษ์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายเกรียงไกร อุปสาร

ส.อบต. หมู่ที่ 7

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ