ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

วันอังคาร, 19 กรกฎาคม 2565 15:59

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565 และบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องกำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 114 ง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ