แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561 15:08

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ได้จัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ